Stávající zákazníci

Nově zařazeno  |  eFiles Enterprise  |  eFiles Mobile  |  eFiles Document

Nově zařazeno

18.12.2015

Druhá aktualizace programu pro účely kontrolního hlášení DPH - verze 15XPb12

Přehled změn
Na doklady je přidán nový údaj "Datum UZP pro KH". Jedná se o nepovinný údaj který je možné použít a) v případech kdy přijatá faktura dojde pozdě a vy už ji nechcete/nemůžete zadávat do uzavřeného období, b) na přelomu roku kdy potřebujete zadat UZP např. 2015 do dat účetního roku 2016. V obou případech pak původní datum UZP zadáte do otevřeného období a do údaje "Datum UZP pro KH" zadáte skutečné datum zdanitelného plnění z došlé faktury. Při exportu dat do kontrolního hlášení má pak tento nový údaj přednost před standardním datem UZP, tzn. pokud je vyplněn pak se vyexportuje, pokud není pak se použije standardní datum UZP.
* pozn: jedná se o evidenční údaj, data budo do kontrolního hlášení exportována podle údaje "Měsíc DPH", tzn. stejně jako do přiznání DPH

Po provedení aktualizace je nutné vzhledem ke změnám v datové struktuře provést převod dat.

Odkaz na aktualizace obdržíte emailem do pondělka 21.12.15.

7.12.2015

První aktualizace programu pro účely kontrolního hlášení DPH - verze 15XPa12

Přehled změn
1. Na doklady v modulu účetnictví je doplněno "Číslo dokladu KH" do kterého lze zapsat evidenční číslo daňového dokladu v systému dodavatele tak, jak to popisují metodické pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH. Jedná se o alfanumerický údaj.
2. Na faktury přijaté a pokladní doklady v modulech Finance a Prodej a sklad je doplněno "Číslo dokladu KH". Údaj se v rámci zaúčtování přenáší do hlavní knihy.
3. Přenos do hlavní knihy je upraven takto: pro doklady kde v definici dokladových řad je údaj "typ dokladu" nastaven na "příchozí", tzn. např. faktury přijaté, se údaj "Měsíc DPH" v účetnictví nastaví na základě údaje "Datum". (tj. nikoli podle údaje "Zdaň. Plnění" jako doposud). POZOR: tato změna se projeví ihned po aktualizaci SW, tzn. i pro doklady z roku 2015.
4. Při pořizování dokladů v modulu účetnictví se údaj "Měsíc DPH" pro doklady kde v definici dokladových řad je údaj "typ dokladu" nastaven na "příchozí", primárně nastaví podle údaje "Datum". (tj. nikoli podle údaje "Dat. UZP" jako doposud).

Pro objednání aktualizace klikněte zde a do emailu zadejte na koho je software licencován. Po provedení aktualizace je nutné vzhledem ke změnám v datové struktuře provést převod dat.

Následovat bude druhá aktualizace, která bude obsahovat export dat z hlavní knihy do XML formátu které pak bude možné importovat do formuláře na daňovém portálu MFCR. Export bude probíhat na základě uživatelské definice, bude tedy nutné si definici vytvořit ve vazbě na účetní osnovu podobně jako je např. řešeno přiznání DPH, definice rozvahy apod. To znamená že účetní osnova musí být nastavena tak, aby i přímo v hlavní knize bylo možné odfiltrovat pomocí účtu data, která se mají zobrazit v příslušném poli kontrolního hlášení DPH a to včetně atributů kontrolního hlášení, např. "Kód režimu plnění", "Kód předmětu plnění" apod.

3.2.2013

Aktualizace DPH pro rok 2013 II. - Basic verze

Pro uživatele SQL verzí je k dispozici aktualizace, která obsahuje v záznamové povinnosti členění podle států namísto regionů DPH. Verze programu: 13XPa01.

Pokud máte zájem si aktualizaci stáhnout a nainstalovat, klikněte na odkaz zde:
Aktualizace DPH pro rok 2013 II. - Basic verze

28.1.2013

Aktualizace DPH pro rok 2013 II. - SQL verze

Pro uživatele SQL verzí je k dispozici aktualizace, která obsahuje v záznamové povinnosti členění podle států namísto regionů DPH. Verze programu: 13XPa01.

Pokud máte zájem si aktualizaci stáhnout a nainstalovat, klikněte na odkaz zde:
Aktualizace DPH pro rok 2013 II. - SQL verze

19.12.2012

Aktualizace DPH pro rok 2013 - BASIC verze

Pro uživatele aktuální verze Basic 11XP* a 12XP* je k dispozici aktualizace, která obsahuje potřebné úpravy. Přestože příslušný zákon ještě k dnešnímu dni nevstoupil v platnost, předpokládáme, že k 1.1.2013 budou platné sazby 21% a 15%. Pokud by tomu tam nebylo, uvedeme na této webové stránce příslušné další informace.

Pokud máte zájem si aktualizaci stáhnout a nainstalovat, klikněte na odkaz zde:
Aktualizace DPH pro rok 2013 - BASIC verze

Níže uvádíme postup na změnu sazeb DPH. Přestože postup je z roku 2010, je však zcela platný i pro současné změny.

Změna sazeb DPH 2013 - Basic verze

19.12.2012

Aktualizace DPH pro rok 2013 - SQL verze

Pro uživatele SQL verzí je k dispozici aktualizace, která obsahuje potřebné úpravy. Přestože příslušný zákon ještě k dnešnímu dni nevstoupil v platnost, předpokládámem že k 1.1.2013 budou platné sazby 21% a 15%. Pokud by tomu tam nebylo, uvedeme na této webové stránce příslušné další informace.

Pokud máte zájem si aktualizaci stáhnout a nainstalovat, klikněte na odkaz zde:
Aktualizace DPH pro rok 2013 - SQL verze

Níže uvádíme postup na změnu sazeb DPH. Přestože postup je z roku 2010, je však zcela platný i pro současné změny.

Změna sazeb DPH 2013 - SQL verze

2.2.2012

Aktualizace záznamové povinnosti DPH pro rok 2012

Pro uživatele aktuální verze Basic 11XPa*, kterou jsme rozesílali v průběhu léta minulého roku na CD je k dispozici aktualizace, která obsahuje tiskové sestavy - podklady pro vykázání přenesené daňové povinnosti DPH.

Úprava je realizována:
- sestavou Přehled obratů za firmy, která se tiskne z hlavní knihy
- sestavou Záznamová povinnost DPH seskupená za firmy, která se tiskne společně s tiskem stávající záznamové povinnosti DPH

Pokud máte zájem si aktualizaci stáhnout a nainstalovat, klikněte na odkaz "Žádost o update 1/2012" a odešlete (není třeba nic vyplňovat, v případě nejasností Vás kontaktujeme): Žádost o update 1/2012

21.3.2011

Aktualizace přiznání DPH pro rok 2011

Pro uživatele aktuální verze Basic 10XPa*, kterou jsme rozesílali v průběhu ledna minulého roku na CD je k dispozici druhý update DPH, který obsahuje možnost editace měsíce (období) DPH přímo při pořizování dokladů.

Tímto způsobem je řešena změna nároku na odpočet DPH: Plátci daně budou moci uplatnit nárok na odpočet nejdříve v okamžiku, kdy budou mít k dispozici daňový doklad. Nárok na odpočet tedy nebude nově možno uplatnit v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, pokud odběratel neobdrží do konce tohoto období od dodavatele daňový doklad (fakturu).

Pokud máte zájem si update stáhnout a nainstalovat, klikněte na odkaz "Žádost o update DPH" a odešlete (není třeba nic vyplňovat, v případě nejasností Vás kontaktujeme): Žádost o update DPH

3.2.2011

Aktualizace přiznání DPH pro rok 2011

Pro uživatele aktuální verze Basic 10XPa*, kterou jsme rozesílali v průběhu ledna minulého roku na CD je k dispozici update DPH, který obsahuje aktualizovaný formulář DPH vzor č. 17.

Přiznání DPH vzor 17 obsahuje větší množství změn jak na první tak ma druhé straně. Definice přiznání DPH je nová a je třeba ji znovu vyplnit (s ohledem na množství změn se nepřenese z verze 16). Přiznání DPH do 31.12.2010 je v menu přístupné jako zvlášní položka, včetně možnosti přístupu do definice přiznání v. 16.

Pokud máte zájem si update stáhnout a nainstalovat, klidněte na odkaz "Žádost o update DPH" a odešlete (není třeba nic vyplňovat, v případě nejasností Vás kontaktujeme): Žádost o update DPH

10.2.2010

Aktualizace přiznání DPH a Souhrnného hlášení DPH pro rok 2010

Pro uživatele aktuální verze Basic 10XPa*, kterou jsme rozesílali v průběhu ledna na CD je k dispozici update DPH, který obsahuje aktualizovaný formulář DPH vzor č. 16 a Souhrnné hlášení DPH.

Přiznání DPH vzor 16 obsahuje změny převážně na první straně, na druhé straně se pouze u dvou údajů změnilo číslo paragrafu (v popisku).

Souhrnné hlášení DPH je nově rozšířeno o služby (doposud se vykazoval pouze prodej zboží). V případě faktur vystavených v modulu Prodej a sklad se jako služby (kód 3) načtou speciální položky, v případě faktur vystavených v modulu Finance se pak načívají veškeré faktury vystavené odběratelům v regionu EU kteří jsou plátci DPH.

Pokud máte zájem si update stáhnout a nainstalovat, klidněte na odkaz "Žádost o update DPH" a odešlete (není třeba nic vyplňovat, v případě nejasností Vás kontaktujeme): Žádost o update DPH

10.12.2009

Změna sazeb DPH pro rok 2010

Pro stávající uživatele SQL a Basic verzí systému eFiles (dříve Prosper) uvádíme níže návod na změnu sazeb DPH pro rok 2010.

Změna sazeb DPH 2010 - SQL verze

Změna sazeb DPH 2010 - Basic verze

30.12.2008

Upgrade DPH 2009, vzor č.15

Uvolnili jsme aktualizace programů eFiles XP Basic (Prosper XP Basic), a eFiles Enterprise (Prosper SQL). Upgrade obsahuje aktualizaci přiznání DPH pro rok 2009 - vzor č. 15. a několik drobných úprav software.

Stávajícím uživatelům systému eFiles XP Basic (Prosper XP Basic) s platnou servisní smlouvou bude do 15.1.2009 odesláno doporučenou poštou instalační CD. V případě zájmu o stažení aktualizace s webu nám prosím napiště na naší emailovou adresu info@sw4people.cz

Uživatelé systému eFiles XP Basic (Prosper XP Basic) bez servisní smlouvy, kteří jsou plátci DPH, si mohou upgrade objednat na naší emailové adrese info@sw4people.cz
Ceník upgrade je odstupňován podle počtu licencí a je uveden zde: Ceník upgrade 2008/12

Uživatele systému eFiles Enterprise (Prosper SQL) budeme v rámci servisních smluv kontaktovat tak, abychom zajistili bezproblémovou aktualizaci.

12.5.2008

Upgrade Prosper XP Basic

Uvolnili jsme nový upgrade pro stávající zákazníky, verzi 8XPa04. Zákazníci využívající servisní program Servis Bonus dostanou tento upgrade na CD poštou, společně s popisem změn a návodem na instalaci. Pokud zásilku do 20.5.2008 neobdržíte, napište nám email na adresu info@sw4people.cz.

Ostatní uživatelé si mohou zdarma stáhnout z našeho serveru předchozí upgrade z léta 2007. Pro stažení je pouze potřeba identifikovat uživatele programu. Pokud máte o upgrade zájem, napište nám email na adresu info@sw4people.cz a udejte firmu (název a IČ) na kterou je Váš produkt registrován. My Vám po ověření údajů zašleme emailem instrukce ke stažení upgrade.

12.12.2007

Návod jak změnit sazbu DPH pro rok 2008

Stáhněte si (.pdf, 81kB)

15.11.2007

Prosper přejmenován na eFiles

Spouštíme proces sjednocení názvů našich softwarových produktů pod značku eFiles. Na stávající uživatele systémů Prosper Basic a Prosper SQL nemá tato změna žádný vliv. Software zůstává stejný, pouze místo názvu Prosper budeme nově uvádět eFiles. Věříme, že tato změna je v souladu s naší vizí jednoduchých integrovaných systémů, které umožňují uspokojení veškerých potřeb moderních firem v návaznosti na informační technologie. Pokud máte ohledně přejmenování produktů nějaké dotazy, prosíme, kontaktujte nás.

1.2.2007

Návod na instalaci upgrade pro eFiles Basic XP Edition

Stáhněte si (.pdf, 101kB)

20.1.2007

Přehled změn v upgrade 2006/2007 eFiles Basic XP Edition

Stáhněte si (.pdf, 326kB)

1.11.2005

Přehled změn v upgrade 2005/2006 eFiles Basic XP Edition

Stáhněte si (.pdf, 642kB)